Znamenitosti Splita

Grgur Ninski

Narodni trg

            Zapadno od kompleksa Palače nalazi se Narodni trg, još od kasnog srednjeg vijeka gradsko središte Splita. Trg se počinje formirati u prostoru oko predromaničke crkve sv. Lovre, pa je dugo po njoj nosio ime. Kasnije se još nazivao i Trg oružja i Gospodski trg. Svoju punu funkciju trg je dobio u XIV. i XV. st. kada se na njemu podiže sklop komunalnih zgrada dovršenih u stilu cvjetne gotike. Taj kompleks je obuhvaćao Kneževu palaču te Komunalnu palaču; i u prizemlju se nalazila Gradska loža. Trg se godinama mijenjao pa je do danas sačuvana Gradska loža s vijećnicom. Na južnom pročelju uzidan je srednjovjekovni grb grada Splita iz XIV. st. koji pokazuje pročelje Dioklecijanove palače i zvonik splitske prvostolnice. Današnja Komunalna zgrada ima izvorni izglad samo u prizemlju, gdje su tri jaka gotička stupa u središnjem dijelu oslanjaju na dva stupa s kapitelima i tvore prostor Gradske lože. Etnografski muzej je osnovan 1910. godine i u njemu su sačuvani značajna građa sa cijelog područja Dalmacije.

            Na istočnoj strani trga , sjeverno uz sama Zapadna vrata Dioklecijanove palače stoji zanimljiva romanična kuća kula s romaničkim otvorima na prvom katu. Iznad njih je u XV. st. postavlje gradska ura. Ona je do danas djelomično rekonstruirana. Nad kulom je u XV: st. izgrađena omalena zvonara. Nasuprot romaničkoj kuli nalazi se kasnoromanička palača Ciprijana iz 1394. godine.

            S južna strane Narodnog trga stoji renesansna palača Pavlović. Romanički prozori se mogu zamijetiti u obrisima i na zgradi hotela Central , smještenoj neposredno uz palaču Pavlović.

            Zapadnu stranu zatvara Kuća Nakić koju je 1902. god. projektirao splitski arhitekt Špiro Nakić. Zgrada je građena u duhu bečke secesije.

 

Trg braće Radić

            Južno od Narodnog trga, gotovo uz samu obalu, nalazi se Trg braće Radić. Nastao je na dijelu nasute morske uvale. Njegovu južnu stranu zatvaraju kule gradskog kaštela koji je sagrađen 1435. god. za potrebe mletačke posade. Oni su trebali braniti grad od vanjski napada. Do danas su se sačuvale dvije kule i vrata među njima. Sjevernu stranu trga zatvara barokna Palača Milesi iz XVIII. st.. Ona još uvijek svojim skladom podsjeća na renesansni red Zgrada je građena u renesansnom stilu. Pred palačom danas stoji veliki brončani spomenik Marka Marulića, prvog hrvatskog pjesnika, poznato djelo Ivana Meštrovića.

 

Prokurative

            Na zapadnoj strani Marmontove ulice nalazi se veliki arhitektonski sklop Prokurative, očito prema poznatom talijanskom uzoru. Kompleks je sagrađen zalaganjem splitskog gradonačelnika Bajamontija na mjestu ranijeg perivoja. Sklop Prokurativa sastoji se od tri građevinske cjeline. Projektirane su u neorenesansnom stilu s prizemnim trijemom s arkadama na bočnim krilima. Najstariji sjeverni dio bio je kazalište dovršeno je 1859. god., dok se zapadno krilo gradilo od 1864. do 1865. godine. Istočno krilo sagrađeno je tek 1928. god. Pred Prokurativama na obali nalazila se znamenita Bajamontuša (fontana) izgrađena 1880. god. Porušena je 1948. god. Danas se na njezinom mjestu nalazi česma s vodoskokom. Zapadno od fontane izgrađena je monumentalna palača Bajamonti, kasnije Dešković sa skladnim neorenesansnim pročeljem.

            Na istočnoj strani Marmontove ulice nalazi se Sumporno kupalište, koje je 1903. projektirao splitski arhitekt Kamilo Tončić, koje je izvedeno u duhu bečke secesije.

            Na sjevernom kraju Marmontove sačuvan je ostatak peterokutnog branika , tzv. Baščun, iz sastava splitskih utvrda XVII. st.

 

Hrvatsko narodno kazalište

            Zgrada Hrvatsko narodno kazališta građena je od (1893. do 1995.) 1891. do 1893. godine u neorenesansnom stilu. Potpuno je uništena u požaru 1971., te je obnovljena 1979. Sjeverno od kazališta je Crkva i samostan Gospe od Zdravlja. Samostanski sklop potječe iz XVII. st i od njega se sačuvao samo zvonik. Na mjestu stare porušene crkve podignuta je 1936. godine nova prema projektu Lavoslava Horvata.

 

Crkva sv. Franje

            U južnom dijelu Velog Varoša nalazi se franjevački samostan i crkva sv. Franje. U njoj se nalaze grobovi splitskih znamenitih ličnosti: Tome Arhiđakona (1200.-1268.), književnika i pjesnika Marka Marulića (1450.-1524.), skladatelja Ivana Lukačića (1587.-1648.), pjesnika Jerolima Kavanjina (1643.-1714.), te političara Ante Trumbića(1864.-1938.).

 

Sustipan

            Na jugozapadnom dijelu splitske luke nalazi se S u s t i p a n, naziv je po samostanu sv. Stjepana . U XIX. st. sagrađena je mala crkvica na mjestu bazilike iz XIII. st. Početkom XIX. st. tu je smješteno prvo izvangradsko groblje Groblje je od 1958. do 1962. god. prebačeno na današnju lokaciju Lovrinac.

 

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

            Na predjelu Meje uz južne obronke Marjana smjestio se Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, jedan od kapitalnih objekata hrvatske kulture. Muzej je izgrađen 1975. godine. Velike zasluge za njegovo proživljavanje ima akademik Spjepan Gunjača.

Posebni značaj imaju kameni spomenici hrvatskih narodnih vladara, glasovita krstionica kneza Višeslava (oko 1800. 800. god.).

 

Galerija Meštrović

            U neposrednoj blizini nalazi se i Galerija Meštrović koja je sagrađena od 1936. do 1939. godine. Ivan Meštrović je najznačajniji hrvatski umjetnik XX. st. Rodom je iz Dalmatinske zagore (Otavice kod Drniša). Prijatelj je velikog Rodina. Veliki uspjeh postiže u Parizu, Rimu i Londonu. Izgradio je takozvani „herojski stil“ na temeljima secesijske umjetnosti.

Zgrada Meštrovićeve vile nadahnuta je klasičnom arhitekturom i sastoji se od dva simetrična krila povezana trijemom s visokim jonskim stupovima. U izložbenim prostorijama prikazan je najveći broj njegovih skulptura u mramoru, drvu i bronci.. Meštrovićava galerija je jedan od najposjećenijih muzejskih ustanova u Splitu.

 

Kaštelet

            U neposrednoj blizini Galerije Meštrović nalazi se Kaštelet, koji je nekad pripadao obitelji Capogrosso-Kavanjin. Godine 1939. u posjed kašteleta dolazi Ivan Meštrović koji ga je preuredio za zbirku svojih radova. U toj namjeri projektirao je crkvu Sv. Križa. U njoj je na bočnim zidovima smjestio svoje znamenite drvene reljefe s prizorima iz Isusova života, a u apsidi crkve postavio je jedno od svojih najzrelijih i najboljih ostvarenja-veliki drveni kip raspetoga Krista. U atriju kašteleta nalazi se i ekspresivna kamena skulptura sv. Ivana, pisca Apokalipse.

 

Prostor oko Marjana

            Prostor oko Marjana obiluje mnoštvom crkcica iz različitih razdoblja povijesti: crkva Gospe od Sedam Žalosti(XV. st), predromanička crkva sv. Jurja (IX. st), crkvica sv. Jere (XV. st.-kipar Andrija Aleši), crkva Betlem (XIV. st.), crkva Gospe od Spinuta. Na rtu Marjana je

Oceanografski institut,čija zgrada je sagrađena 1933. god. prema projektu splitskog arhitekta Fabijana Kaliterne.

 

Franjevački samostan na Poljudu

            Sagrađen je u XV. st. na močvarnom zemljištu. Klaustor samostana uspio se sačuvati do današnjih dana sa svojim renesansnim pilonima koji podržavaju trijem. Na zapadnoj strani klaustora podignuta je visoka četverokutna kula s konzolno istaknutim gornjim katom. Sama crkva jednostavna je tlocrta s pravokutnom apsidom. U njoj je oltar s vrlo vrijednim poliptihom mletačkog slikara Girolama daSantacrocea iz polovice XVI. st. Na njemu je nacrtan i lik splitskog zaštitnika sv Dujma. U samostanu je i bogata zbirka umjetnina u kojoj se posebno ističe portret biskupa Tome Nigrisa, što ga je izradio znameniti mletački slikar visoke renesanse Lorenzo Lotto.

 

Arheološki   muzej

            To je najstarija muzejska zgrada u ovom dijelu Europe. Osnovan je 1820. god. na poticaj cara (Franje I.) Franje II., koji je god. 1818. posjetio i svoju novopripojenu kraljevinu Dalmaciju. Car je bio oduševljen količinom antičkog materijala. Sustavna istraživanja dovela su do toga da se 1912.-1914. godine sagradi nova zgrada, pa je muzej definitivno opremljen i uređen 1920. godine. Velike zasluge za sve to ima znameniti splitski arheolog don Frane Bulić. Arheološki muzej posjeduje veliku zbirku umjetnina od kojih su neke svjetskog glasa. Osobito su vrijedni brojni sarkofazi s figurativnim prikazima, koje svjedoče o antičkom kiparskom radu visoke kvalitete. Među ranokršćanskim nalazima posebno se ističu sarkofazi s likom Dobroga pastira, a zanimljiv je i reljefni prikaz prelaska Židova preko Crvenog mora iz IV. st. U lapidariju se nalaze brojni spomenici s važnim epigrafskim natpisima te više sačuvanih i rekonstruiranih mozaika iz Solina.

 

Galerija umjetnina

            Bliže gradskom središtu, u predjelu Lovreta, nalazi se splitska Galerija umjetnina. Osnovana je 1931. god. To je jedna od najvažnijih ustanova za proučavanje hrvatske likovne umjetnosti. Galerija posjeduje vrijedna djela gotičkog slikarstva iz XIV. i XV. st., reljef kipara Andrije Alešija, slike manirističkog slikara Andrije Medulića iz XVI. st., barokna platna Frederika Benkovića iz XVII. st. Galerija ima i najnovije umjetnine dalmatinskih kipara iz XIX. st., Vlahe Bukovca,Celestina Medonića i Emanuela Vidovića te kipara Ivana Rendića, Ivana Meštrovića i Branislava Deškovića. Od međuratnih tendencija posebno se ističu djela Marina Tartaglie, Emanuela Vidovića, Jurja Plančića, Ignjata Joba, Vjekoslava Paraća i dr. Galerija posjeduje reprezentativnu zbirku umjetnina suvremenih hrvatskih slikara, kipara i grafičara.

Mapa

  • Legenda