Kultura

Klape

 

Ako krenemo od kulturne prošlosti, naći ćemo da ni gradski bedemi, niti uske ulice nisu nikad predstavljale smetnje u prihvaćanju i promicanju suvremenih ideja. U dinamičkim izmjenama stoljeća, Omiš je uvijek obogaćivao svoj kulturni život u skladu s trenutačnim mogućnostima i materijalnom moći.

 U vrijeme banova znamenita je likovna baština, dok se zanimanje za glazbenu umjetnost javlja na razmeđu baroka i klasike. O tome svjedoči gradnja orgulja u župnoj crkvi, privatne glazbene zbirke u imućnijih građana. Danas, centralni događaj omiškog kulturnog ljeta je Festival dalmatinskih klapa, koji se od 1967. redovno održava svake godine. Pridonio je njegovanju i očuvanju kulture pučkog pjevanja koje je cijenjeno  diljem Europe. Temelji se na a capella pjevanju, a stihovi  svjedoče o teškom životu dalmatinskih ribara i težaka. Omiško kulturno ljeto obogaćeno je i koncertima i recitalima u crkvama i klaustru  franjevačkog samostana, dramskim predstavama na trgovima, izložbama, književnim i glazbenim susretima.

Mapa

  • Legenda